Posts

எழுத்தாளர் குந்தவை கதைகள்: போருக்கு இடையே பெண்கள்

பசி பசி என்கிற மானுடக் கதைகள்

இரு துர்காக்கள்

அம்பை கதைகள்: ஒழுக்கங்களுக்கு இடையிலான குறுக்கீடுகள்

தனியறைக்கு வெளியே - சுகந்தி சுப்ரமண்யம் கவிதைகள்

மஞ்சள் வருத்தம், மஞ்சள் சந்தோஷம்

ஆதிக்கங்களின் கதை

சினிமாவில் அரசியல் திணிப்பு இருக்கக் கூடாது- லிஜோ ஜோஸ் பெல்லிசேரி நேர்காணல்